Ügyvédi Iroda

Cégalapítás, Cégjogi képviselet

Ingatlanügyek

Családjogi képviselet

Ingatlanjog – Munkadíjak

Ingatlan adásvételi szerződés:
Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, földhivatalhoz való benyújtása, NAV előtti képviselet (B400 adatlap)
•    Készpénzes vásárlás esetén: 0,5%, de min. 40.000,- Ft
•    Bankhitel igénybevétele esetén: 0,5%, de min. 50.000,- Ft.

Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező ingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel történő átruházására vonatkoznak. Ettől eltérő feltételek esetén a munkadíj megállapítása egyedileg történik, de a munkadíj – több nyelvű ingatlan adásvételi szerződés kivételével – az 1%-ot nem haladja meg.

Díjak:
•    Ingatlan adásvételi előszerződés megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése esetén a munkadíj 25%-a.
•    Ingatlan adásvételi szerződés utólagos módosítása (szerződésmódosítás): Az ügyfél vagy bankja kérésére, illetve hibájából: +20%, de min. 15.000,- Ft alkalmanként.

Költségek
Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatban az ügyvédi munkadíjon felül a vevőt terheli a földhivatalnak fizetendő eljárási díj és a tulajdoni lap beszerzésének költsége.
Az adásvételi szerződés földhivatalba történő benyújtásakor a földhivatali ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni az illetékes földhivatalnak. A hatályos jogszabályok szerint ennek összege ingatlanonként 6.600,- Ft. Ez az összeg nem az ügyvédnek, ha a földhivatalnak jár.
Földhivataltól a hiteles tulajdoni lap költsége: 6250,- Ft.

Ingatlan bérleti szerződés
Ügyvédi munkadíj lakóingatlan esetében: az egyhavi bérleti díj összegének fele,
minimum 20.000,- Ft.
A díj tartalmazza a lakás bérleti szerződés megszerkesztésének és ügyvédi ellenjegyzésének díját. A közjegyző előtti képviselet az általános óradíjak szerint történik.

Társasházi Szervezeti és Működési Szabályzat
Ellenjegyzés 30.000,- Ft
Elkészítés + ellenjegyzés 50.000,- Ft
Módosítás elkészítés + ellenjegyzés 40.000,- Ft
Költség: igazgatási szolgáltatási díj az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Társasházi Alapító Okirat
Alapító Okirat elkészítése
•    10 albetét alatt: 10.000,- Ft/albetét
•    11-30 albetét: 7.500,- Ft/albetét
•    30 < albetét: 6.000,- Ft/albetét

Alapító Okirat módosítása
•    10 albetét alatt: 12.000,- Ft/albetét
•    11-30 albetét:
•    10.000,- Ft/albetét
•    30< albetét: 7.500,- Ft/albetét
Kapcsolódó költségek:
•    műszaki dokumentáció és vázrajz elkészíttetése külön megállapodás tárgyát képezi.
•    igazgatási szolgáltatási díj az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az ügyvédi költség tartalmaz 3×2 óra időtartamban kiszállást a közös képviselő által megnevezett helyszínre a tulajdonostársakkal történő aláíratás céljából, illetőleg konzultációt a közös képviselővel 1×1 óra időtartamban.

Amennyiben az aláíratásra, illetőleg konzultációra szánt időtartam nem lenne az Ügyfélnek elegendő, a további ügyvédi munka ellenértéke óraelszámolás alapján kerül megfizetésre. Az ügyvédi munkadíj összege 6000,- Ft/óra irodán belüli, 8000,- Ft/óra irodán kívüli ügyintézés esetén.

Jelzálogjog alapítása, törlése
200.000,- Ft összeghatárig  20.000,- Ft
200.000 – 500.000,- Ft  30.000,- Ft
500.0000,- Ft. <  40.000,- Ft

Kapcsolódó költségek:
igazgatási szolgáltatási díj az ingatlan- nyilvántartási eljárásban
tulajdoni lap másolat  beszerzésének a költsége:  6.250,- Ft
Amennyiben Ügyfél az adós felszólítását a követelés teljes összege vonatkozásában eredeti felszólító levéllel és tértivevénnyel, vagy más hitelt érdemlő módon igazolni nem tudja, vagy egyébként adós ügyvédi felszólítását kéri, úgy a felszólítás ügyvédi munkadíja 5.000,- Ft.

Bírósági eljárások
a.) Közös költség tartozás, egyéb számlatartozás bírósági úton történő érvényesítése
Fizetési meghagyás elkészítése benyújtása:
•    200.000,- Ft összeghatárig 15.000,- Ft
•    200.000 – 500.000,- Ft 25.000,- Ft
•    500.0000,- Ft. <  35..000,- Ft
Amennyiben az eljárás perré alakul
•    15.000,- Ft/tárgyalás az elsőfokú eljárásban
•    20.000,- Ft/tárgyalás a másodfokú eljárásban

b.) Peres eljárás fizetési meghagyás nélkül 60.000,- Ft, mely tartalmazza a keresetlevél/ellenkérelem elkészítését, 2 tárgyaláson történő képviselet ellátását;
További tárgyalásokon történő képviselet díja 20.000,- Ft az elsőfokú eljárásban 20.000,- Ft a másodfokú eljárásban

Az ügyvédi munkadíj eljárásonként 1×1 óra időtartamban ügyvédi konzultációt is magában foglal. Amennyiben további konzultáció válik szükségessé, az ügyvédi munka ellenértékének megfizetése óraelszámolás alapján történik, az ügyvédi munkadíj összege 7.500,- Ft/óra irodán belüli, 10.000,- Ft/óra irodán kívüli ügyintézés esetén.

Amennyiben Ügyfél az adós felszólítását a követelés teljes összege vonatkozásában eredeti felszólító levéllel és tértivevénnyel, vagy más hitelt érdemlő módon igazolni nem tudja, vagy egyébként adós ügyvédi felszólítását kéri, úgy a felszólítás ügyvédi munkadíja 5.000,- Ft.