Ügyvédi Iroda

Cégalapítás, Cégjogi képviselet

Ingatlanügyek

Családjogi képviselet

Család- és öröklési jog

  • házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések,

  • bíróság előtti peres képviselet házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt, rokon- és gyermektartással összefüggő jogi képviselet,

  • bíróság előtti jogi képviselet ellátása házassági bontóperekben és egyéb családjogi perekben,

  • végrendeletek elkészítése és letéti őrzése,

  • öröklési szerződések, tartási szerződések és életjáradéki szerződések elkészítése,

  • képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban.

Munkadíjak…