Ügyvédi Iroda

Cégalapítás, Cégjogi képviselet

Ingatlanügyek

Családjogi képviselet

Ingatlanjog

    • lakás és egyéb ingatlant érintő szerződések elkészítése és véleményezése (adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés),

    • ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra (haszonélvezeti jog) vonatkozó szerződések elkészítése,

    • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, lakásszövetkezeti alapszabály szerkesztése, módosítása,

    • telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása,

    • perbeli illetve hatóság előtti képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos ügyekben

Munkadíjak…