Ügyvédi Iroda

Cégalapítás, Cégjogi képviselet

Ingatlanügyek

Családjogi képviselet

Társasági jog, cégjog

  • társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése, társasági szerződés módosítása,

  • cégek alapításához szükséges valamennyi jogi dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, szindikátusi szerződés, stb.) elkészítése,

  • társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés elkészítése,

  • törzstőke emelése, csökkentése,

  • képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban,

  • végelszámolás megindítása, lefolytatása.

Munkadíjak…